POC – Bảo vệ con em chúng ta khỏi hoá chất trừ sâu độc hại

Hãy giữ gìn môi trường nước!

#WorldEnvironmentDay “Hãy giữ gìn môi trường nguồn nước, bởi vì nguồn nước là môi trường sống của chúng ta!” #PesticidesFreeWorld #AgroecologyNow #HealthyFutureGoals PAN Asia Pacific – PANAP Chi tiết, mời xem thêm tại đây: http://cgfed.org.vn/hay-cung-hanh-dong-de-bao-ve-con-em-chung-ta-khoi-hoa-chat-tru-sau-doc-hai/