Hành động vì sức khỏe và môi trường: Học sinh THCS Hải Cường học cách làm thuốc trừ sâu tự nhiên