Trường THCS Hải Cường kêu gọi cùng “Bảo vệ con em chúng ta khỏi hoá chất trừ sâu độc hại”