CGFED được thành lập tháng 5/1993 theo nghị định 35/HĐBT ngày 28/1/1992 và được Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ số 05/ĐK-KHCN ngày 05/05/1993. CGFED là một tổ chức Phi chính phủ, Phi lợi nhuận ở Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Khoa học xã hội, tập trung vào vấn đề Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển.

CGFED áp dụng khung lý thuyết về Quyền con người của Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) để xây dựng các hoạt động về Giới dựa trên giá trị đa dạng và tự do.

  • Truyền cảm hứng về Công bằng và Bình đẳng Giới
  • Sử dụng cách tiếp cận đa dạng trong Nghiên cứu định tính
  • Phương pháp tiếp cận Cùng tham gia và học hỏi
  • Tìm tòi phát hiện và phát triển Ý tưởng mới

Hoạt động chính:

  1. Nghiên cứu hành động
  2. Truyền thông
  3. Vận động chính sách
  4. Hỗ trợ dự án cộng đồng
  5. Đào tạo
  6. Tư vấn chuyên môn

Liên hệ:

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình & Môi trường trong Phát triển (CGFED)

Địa chỉ: 19 – A26, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 84-024-37565 929
Email: info@cgfed.org.vn

Website: www.cgfed.org.vn