Tọa đàm chia sẻ giữa các bên về các mô hình tư vấn hỗ trợ việc làm cho thanh niên và phụ nữ tại tỉnh Lào Cai