Hội thi “Tìm hiểu về bình đẳng giới và môi trường làm việc an toàn” tại tỉnh Lào Cai