Hội thi chung tay xây dựng một nền nông nghiệp bền vững: “Nói không với hóa chất trừ sâu”