Đạp xe diễu hành, trao tặng nắp đậy rác Hưởng ứng ngày Quốc tế phụ nữ nông thôn 2020