[Hòa Bình] Hội nghị khởi động: Dự án “Thúc đẩy phát triển nghề nghiệp và kinh doanh cho thanh niên và phụ nữ