HẢI HẬU RA MẮT MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP SINH THÁI HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ