Nhạy cảm giới trong Truyền thông và Pháp luật

Tự do thoát khỏi khuôn mẫu

“ Tự do thoát khỏi khuôn mẫu ” là một buổi tập huấn rất thú vị với sự hướng dẫn của Thạc sĩ Phạm Kim Ngọc (CGFED) và anh Lương Thế Huy (ISEE). Buổi tập huấn diễn ra ấm cúng …

30 Quyền con người là gì?

Lời mở đầu  Tất cả mọi người đều được hưởng những quyền nhất định- chỉ đơn giản là một thực tế rằng chúng là quyền con người. Chúng là quyền bởi vì chúng là những điều mà bạn đã cho …