“Được là chính mình”- Thông điệp được gửi từ Talk show Đa Sắc