743.000 trẻ em tử vong, ảnh hưởng trí tuệ mỗi năm vì nhiễm độc chì