Kêu gọi nộp đều xuất cho “Sáng kiến thúc đẩy Bình đẳng Giới 2024” tại Lào Cai