Trẻ em tiếp xúc với hoá chất trừ sâu và những con số “giật mình”