Trẻ em dễ bị tổn thương bởi các hoá chất trừ sâu, đặc biệt là các em gái!