Thực trạng sử dụng và phơi nhiễm hoá chất trừ sâu tại cộng đồng – Kết quả mới nhất từ nghiên cứu CPAM 2022