Quan ngại từ việc sử dụng thuỷ ngân trong ngành công nghiệp khai thác vàng thủ công quy mô nhỏ (ASGM)