Nhóm nữ thanh niên nông thôn xã Hải Cường gặp gỡ, đối thoại với các lãnh đạo địa phương về nông nghiệp sinh thái