KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ PHƠI NHIỄM CHÌ CỦA TRẺ EM MẦM NON