Hàng nghìn sinh viên được tiếp cận kiến thức sức khoẻ sinh sản và tình dục