TRIỂN LÃM TRANH VỚI CHỦ ĐỀ: “VÌ TRẺ EM – MÔI TRƯỜNG AN LÀNH KHÔNG HÓA CHẤT TRỪ SÂU ĐỘC HẠI”