CHẤM DỨT BẠO LỰC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI ĐỂ KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU!