41% TỔNG SỐ CÁC QUỐC GIA TRÊN TOÀN CẦU CÓ CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT SƠN CHÌ